RRETH NESH

Qëllimi i kompanisë sonë është t’iu ofrojë klientëve informacion të saktë, të analizojë të dhënat me metodat më të përshtatshme shkencore dhe të mundësojë zgjidhje praktike të cilat iu japin mundësinë klientëve tanë të arrijnë qëllimet e tyre në përputhje me detyrimet e tyre ligjore. Ky qëllim arrihet nëpërmjet dedikimit të një grupi të përshtatshëm ekspertësh me eksperiencë për çdo projekt.

 

Misioni ynë është të ndikojë pozitivisht në jetët e njerëzve, të transformojë komunitetet  dhe ta bëjë botën një vend më të mirë. GR Albania ka krijuar procese cilësore dhe praktika efektive të cilat mbështesin përmirësimin e vazhdueshëm. Sistemi ynë i Menaxhimit të Cilësisë është në përputhje me kërkesat e standardeve ndërkombëtare  dhe përfshin çertifikime nga palë të treta. Si rezultat, ne kemi një kulturë të fortë për cilësinë, një bazë të fortë klientësh të përhershëm dhe punë të reja sfiduese në tregje të reja.

Puna jonë mbështetet nga një kulturë e fortë mbi cilësinë që thekson rëndësinë e përkushtimit individual ndaj suksesit të klientëve tanë, si dhe përgjegjësinë ndaj ortakëve dhe shoqërisë. Ne punojmë me klientët tanë për të projektuar (planifikim, arkitekturë dhe inxhinieri), ndërtuar dhe financuar, operuar dhe mirëmbajtur lloje të ndryshme të infrastrukturave.

 

Aktiviteti ynë shtrihet në disa fusha, duke përfshirë Ndërtim, Energji, Mjedis, Objekte, Mbështetje ligjore, Zhvillimi i burimeve natyrore, Transport, Zhvillim Urban, Ujëra etj.

GR Albania bashkon specialistët e një rrjeti botëror për të adresuar sfida komplekse me vizion të gjerë, me ekspertizë të thellë teknike dhe njohuri ndërdisiplinore, dhe ofron zgjidhje që rrisin performancën, cilësinë dhe elasticitetin e projekteve të klientëve tanë.

Kur ju bashkëpunoni me GR Albania ju përfitoni:
Zgjidhje të shpejtë dhe kosto-efektive

Shpejtësia është çelësi i GR Albania, meqënëse koha e shpenzuar në projektin tuaj është koha që ju nuk jeni në treg. Ne ia dalim me sukses të ofrojmë çmime konkurruese për projektin tuaj dhe mirëmbajtjen e tij, duke reduktuar shpenzimet tuaja operative.

Fleksibilitet projekti

Asnjë projekt nuk është shumë i madh apo shumë i vogël për GR Albania. Nëse ju keni një portofol projektesh në tregje të ndryshme, ne mund të jemi pika juaj e vetme e kontaktit për të menaxhuar të gjithë procesin.

Zgjidhje të personalizuara

Ne ju dëgjomë me kujdes për të kuptuar vizionin tuaj. Duke kombinuar feedback-un tuaj me ekspertizën tonë, në ju ofrojmë zgjidhje inovative që integrojnë të gjitha proceset që përmban projekti për të maksimizuar efiçencën.

Ekspertizë të thellë teknike

GR Albania njihet ndërkombëtarisht për lidershipin e treguar në inxhinierimin industrial. Qëllimi ynë, për të ndikuar pozitivisht jetët e njerëzve, transformuar komunitetet dhe për ta bërë botën një vend më të mirë, bashkon profesionistët e një sërë disiplinash.

Suksesi i biznesit tonë është themeluar mbi përkushtimin ndaj vlerave të caktuara:
Njerëzit

Ekspertiza, pasioni dhe lidershipi i njerëzve tanë të talentuar bëjnë të mundur suksesin tonë. Ne respektojmë dhe inkurajojmë idetë, diversitetin dhe kulturën e punonjësve tanë.

Klientët

Ne jemi të përkushtuar ndaj klientëve tanë dhe vendosjes së një standardi në industri për shërbime dhe oferta. Ne marrim përgjegjësi për zgjidhjen e problemeve të klientëve tanë dhe për parashikimin e mundësive të reja.

Ekselenca

Ne besojmë në ofrimin e ekselencës së palëkundur në çdo gjë që bëjmë.

Integriteti

Ne ruajmë gjithmonë përkushtimin tonë ndaj sjelljes në mënyrë etike dhe me integritet në çdo gjë që bëjmë çdo ditë të vitit.

Siguria

Ne jemi një kompani që vendos sigurinë të parën. Ne jemi të gjithë përgjegjës për të mbajtur veten dhe kolegët të sigurtë dhe për të ofruar punë të sigurtë ndaj klientëve tanë.

Inovacioni

Ne e diferencojmë kompaninë tonë duke sfiduar veten për të zbuluar rrugë të reja dhe më të mira për ofrimin e ekspertizës sonë nëpërmjet zgjidhjeve inovatore që i lejojnë çdo klienti të realizojë vizionin e tij.