Investime të Qëndrueshme
Krijojmë vlera nëpërmjet diversifikimit, ndarjes së eksperiencave dhe talenteve lokale.
Investimet Tona më Mbresëlënëse
Ekspoloroni disa nga sipërmarrjet tona më mbresëlënëse dhe ndihuni të lirë të na bëni pyetje apo të dërgoni një kërkesë për propozim.

Ky projekt përfshin: Projekt Implementimi “Ndërtimi i Kaskadës së Hidrocentralit në Lumin Grabova” Grabova 1 (14.9 MW) dhe Projekt Implementimi “Ndërtimi i Kaskadës së Hidrocentralit në Lumin Grabova” Grabova 2 (10.8 MW). Përroi i Grabovës deri në derdhjen në lumin Devoll në kuotën 349.3m m.n.d, grumbullon ujërat e një sipërfaqeje prej F=78.53km2, kurse deri në […]

Lexo më Shumë

Fuqia = 14.9 MW Shushica Hydropower është një kompani e cila është e interesuar në burimet e energjisë së rigjenerueshme duke investiguar dhe ndërtuar projektin e hidrocentralit në kaskadën e Shushicës. Në këtë kontekst, GR Albania ka zhvilluar dhe aplikuar propozimin për zhvillimin e mëtejshëm të projektit te hidrocentralit në kaskadën e Shushicës, bazuar në legjislacionin […]

Lexo më Shumë