Karriera në GR Albania
Jeni gati të aplikoni njohuritë dhe formimin tuaj në sfida të reja dhe tërheqëse? Duke filluar nga të mësuarit tek të udhëhequrit, kjo është mundësia jote për ta çuar profesionin tënd në një nivel tjetër. Kërko dhe apliko në një nga pozicionet e hapura të punës.
Njoftime për Vende të Lira Pune
 • Specialist Laboratori (M)

  Shoqëria “GR Albania” sh.p.k, e profilizuar në konsulencë inxhinerike dhe mjedisore, projektimin industrial dhe energjetik, planifikimin urban dhe zgjidhjeve të tjera inxhinierike, me seli në Tiranë, kërkon të punësojë një (1) Specialist Laboratori Mjedisor (Mashkull) me kohë të plotë.

  Profili i Kandidatit:

  • Diplomë Master në Kimi ose Kimi Industriale, (sapo diplomuar);
  • Të gatshëm dhe të aftë për të punuar jashtë zyrës (në terren);
  • Fleksibilitet ndaj orarit të punës për të përmbushur kërkesat e biznesit (fillimi më herët ose përfundimi i mëvonshëm);
  • Njohuri për zhvillimin e testeve të matricave mjedisore (ajër, ujë, toke, shkarkime nga oxhaku);
  • Aftësi të mira komunikimi në shqip dhe anglisht (preferohet niveli B2/C1);
  • Të ketë njohuri të mira në përgatitjen e raporteve dhe informacioneve nëpërmjet MS Office;
  • Njohja e ISO 17025 përben avantazh;
  • Bashkëpunues, i komunikueshëm, aftësi për zgjidhjen e problemeve që mund të hasen gjatë ushtrimit te detyrës;
  • Të jetë i pajisur me leje drejtimi B.

   

  Detyrat e punës që do të përmbush kandidati:

  • Realizimi i matjeve/kampionimit në terren;
  • Plotësimi dhe mbajtja e dokumentacionit;
  • Transporti i pajisjeve/kampioneve në laborator;
  • Përgatitja e raporteve ditore;
  • Shkarkimi dhe përpunimi i të dhënave;
  • Mirëmbajtja e pajisjeve.

   

  Të interesuarit të dërgojnë CV dhe letër motivimi në adresën bseiti@gralbania.com deri më 30.11.2021

  Ju lutemi të vendosni në subjekt pozicionin e punës për të cilin po aplikoni!

  Vetëm personat e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.
  GR Albania ju uron suksese!

  Dërgo CV

 • Inxhinier/e Ndërtimi

  Shoqëria “GR Albania” sh.p.k, e profilizuar në konsulencë inxhinerike dhe mjedisore, projektimin industrial dhe energjetik, planifikimin urban dhe zgjidhjeve të tjera inxhinierike, me seli në Tiranë, kërkon të punësojë një (1) Inxhinier/e Ndërtimi me kohë të plotë.

   

  Kërkesat që duhet të përmbushë aplikanti/aplikantja:

  1. Të ketë mbaruar studimet në degën “Inxhinieri Ndërtimi”.
  2. Të ketë njohuri të avancuara në programet kompjuterike si Autocad, etj
  3. Të ketë aftësi organizimi dhe menaxherie të projektit.
  4. Të ketë eksperiencë në zbatim (objekte banimi, shërbimi, infrastrukture etj.)
  5. Të ketë minimumi 10 vite eksperiencë pune në këtë fushë.
  6. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

  Detyrat e punës që do të përmbushë:

  1. Mbajtja e te gjithë dokumentacionit për zbatimin e projektit.
  2. Përpunimi i detajeve të projektit të zbatimit.
  3. Përgatitja e vizatimeve për Gërmim dhe Mbushje.
  4. Detajimi i projektit në bashkëpunim me të gjitha palët pjesëmarrëse.
  5. Kontrolli i zbatimit të projektit dhe koordinimi me nënkontraktorët.

   

  Kompania ofron kushte shumë të mira pune dhe mundësi për zhvillim profesional.

  Të interesuarit të dërgojnë:

  1. CV të detajuar
  2. Portfolio me punët më të mira (nëse ka)

  në adresën burimetnjerezore@gralbania.com deri më 20.09.2021

  Ju lutemi të vendosni në subjekt pozicionin e punës për të cilin po aplikoni.

  Vetëm personat e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.

  GR Albania ju uron suksese!

  Dërgo CV

 • SENIOR ENVIRONMENTAL ENGINEER

  SENIOR ENVIRONMENTAL ENGINEER VACANCY

  Established in 2010, GR Albania is a big supplier of engineering and environmental services to the natural resources, infrastructures, manufacturing and power sectors. Established by a team of professionals with the intent to offer quality of consultancy services while promoting sustainable investments and maintaining a strong work ethic. GR Albania has an extensive experience in Environmental and Social Services throughout ESIA, ESMP, ESMS, monitoring, construction, commissioning and operational phases for international and national projects. Our main goal is to provide services in accordance with client’s requirements and expectations, adapted to the best standards and legal framework by offering local knowledge and experience.

  Job Overview and responsibilities
  Tasks related to job position include:
  •Environmental and Social Impact Assessment;
  •Environmental and Social Management Plan;
  •Environmental studies;
  •Stakeholder Management Plan;
  •Consultancy services;
  •Supervision services;
  •Contractor management;
  •Feasibility studies;
  •Gap analysis;
  •Due diligence;
  •Strategic Environmental Assessment

  Work product generated must be accurate and timely as required by offering the highest quality to all the clients. Candidate must be able to prioritize multiple responsibilities with little supervision and be able to interact with state, and local governments as needed.

  Education and experience
  •Bachelor’s degree in Environmental Engineering is required;
  •Master’s degree in Environmental Engineering is required;
  •7-10 years of experience;
  •Industry experience preferred;
  •Knowledge of ISO 14001;
  •Knowledge of ISO 9001;
  •Knowledge of Albanian Environmental Legislation;
  •Knowledge of International Environmental Legislation;
  •Experience with permitting;
  •Experience with Environmental Impact Assessment;

  Skills
  •Have above average communication skills to communicate effectively with international/national clients and regulatory authorities;
  •Be able to work with limited direct supervision, recognize expectations needed and have the initiative to do it;
  •Have the ability to work well with others and be team oriented;
  •Have the ability to analyze information, both written and verbal;
  •Have the ability to prioritize and organize required job activities.

  Application dossier
  •Bachelor Degree diplomas;
  •Master Degree diplomas;
  •Other Certificates obtained (English Language etc.);
  •Licenses obtained;
  •Detailed CV;
  •Example of a personal job (report/assessment/study) encrypted respecting client’s confidentiality;
  •Dossier to be submitted on the email address burimetnjerezore@gralbania.com unitl 31.08.2021 specifying on the subject the position you are applying for;

  Only selected applicants will be contacted for interviews.

  GR Albania wishes you good luck!

  Dërgo CV

 • JUNIOR ENVIRONMENTAL ENGINEER

  JUNIOR ENVIRONMENTAL ENGINEER VACANCY
  Established in 2010, GR Albania is a big supplier of engineering and environmental services to the natural resources, infrastructures, manufacturing and power sectors. Established by a team of professionals with the intent to offer quality of consultancy services while promoting sustainable investments and maintaining a strong work ethic. GR Albania has an extensive experience in Environmental and Social Services throughout ESIA, ESMP, ESMS, monitoring, construction, commissioning and operational phases for international and national projects. Our main goal is to provide services in accordance with client’s requirements and expectations, adapted to the best standards and legal framework by offering local knowledge and experience.

  Job Overview and responsibilities
  Tasks related to job position include:
  •Environmental Impact Assessment, Technical reports, Application procedure;
  •Environmental permitting and application procedure ;
  •Environmental assessment studies;
  •Environmental Management Plan;
  •Consultancy services;
  •Environmental monitoring reports, Data analysis and interpretation;
  •Contractor management;
  •Environmental baseline surveys/studies;
  •Environmental surveys;

  Work product generated must be accurate and timely as required by offering the highest quality to all the clients. Candidate must be able to prioritize multiple responsibilities with little supervision and be able to interact with state, and local governments as needed.

  Education and experience
  •Bachelor’s degree in Environmental Engineering is required;
  •Master’s degree in Environmental Engineering is required;
  •3-5 years of experience;
  •Industry experience preferred;
  •Knowledge of ISO 14001;
  •Knowledge of ISO 9001;
  •Knowledge of Albanian Environmental Legislation;
  •Knowledge of International Environmental Legislation;
  •Experience with permitting;
  •Experience with Environmental Impact Assessment;

  Skills
  •Have above average communication skills to communicate effectively with international/national clients and regulatory authorities;
  •Be able to work with limited direct supervision, recognize expectations needed and have the initiative to do it;
  •Have the ability to work well with others and be team oriented;
  •Have the ability to analyze information, both written and verbal;
  •Have the ability to prioritize and organize required job activities.

  Application dossier
  •Bachelor Degree diplomas;
  •Master Degree diplomas;
  •Other Certificates obtained (English Language etc.);
  •Detailed CV;
  •Example of a personal job (report/assessment/study) encrypted respecting client’s confidentiality;
  •Dossier to be submitted on the email address burimetnjerezore@gralbania.com until 31.08.2021 specifying on the subject the position you are applying for;

  Only selected applicants will be contacted for interviews.

  GR Albania wishes you good luck!

  Dërgo CV

 • Jurist/e

  Shoqëria “GR Albania” sh.p.k, e profilizuar në konsulencë inxhinerike dhe mjedisore, projektimin industrial dhe energjetik, planifikimin urban dhe zgjidhjeve inxhinierike më bashkëkohore, me seli në Tiranë, kërkon të punësojë një Jurist/e me kohë të plotë.

  Aplikanti/aplikantja ka përgjegjësi te kryej detyrat si vijon:
  1. Të përgatisë dhe hartojë kontratat/marrëveshjet me objekte të ndryshme, raporte, opinione ligjore, memorandume;
  2. Të zbatojë detyrat që i jepen nga Menaxheri Ligjor
  3. Të ofrojë konsulencë dhe këshillim ligjor për shoqërinë dhe klientët e saj;
  4. Të mbajë të përditësuar stafin lidhur me ndryshimet ligjore qe afektojnë veprimtarinë e shoqërisë;
  5. Të përfaqësojë shoqërinë dhe klientët e saj përpara organeve administrative te Republikës së Shqipërisë.

  Kërkesat që duhet të përmbushë aplikanti/aplikantja:
  1. Të ketë mbaruar arsimin e lartë për Drejtësi;
  2. Të ketë eksperiencë pune deri në 3 vite;
  3. Të ketë njohuri shumë të mira të legjislacionit shqiptar;
  4. Të ketë aftësi analizuese dhe këshilluese mbi çështje të ndryshme ligjore;
  5. Të ketë aftësi të mira kërkimore;
  6. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (e detyrueshme);
  7. Të ketë përkushtim dhe motivim për tu zhvilluar profesionalisht;
  8. Të zotërojë më së miri procedurat administrative;

  Shoqëria ofron kushte shumë të mira, ambient dinamik pune dhe mundësi për zhvillim profesional.

  Të interesuarit të dërgojnë CV të detajuar dhe një prezantim të shkurtër për veten në adresën burimetnjerezore@gralbania.com deri më 15.06.2021

  Ju lutemi të vendosni në subjekt pozicionin e punës për të cilin po aplikoni!
  Vetëm personat e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.

  GR Albania ju uron suksese!

  Dërgo CV

 • Inxhinier/e dhe Ekspert/e Mjedisi

  Kompania GR Albania shpk, me seli në Tiranë, kërkon të punësojë një (1) Inxhinier/e dhe Ekspert/e MJEDISI.

  Kërkesat që duhet të përmbushë aplikanti/aplikantja:

  1. Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Inxhinieri Mjedisi;
  2. Te jetë i pajisur me çertifikatën e ekspertit të mjedisit;
  3. Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë jo më pak se 5 vite;
  4. Të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze (e detyrueshme).

  Aplikanti/Aplikantja preferohet të ketë eksperiencë në:

  · vlerësimi i ndikimit në mjedis;
  · menaxhimi i mbetjeve;
  · parandalimi dhe kontrolli i integruar i ndotjes;
  · kontrolli dhe menaxhimi i zhurmës;
  · aplikimi i masave dhe monitorimi,
  · shkrimi i raporteve teknike dhe komunikimi zyrtar.

  Kompania ofron kushte shumë të mira pune dhe mundësi për zhvillim profesional.

  Të interesuarit të dërgojnë CV të detajuar në adresën burimetnjerezore@gralbania.com deri më 14.09.2020

  Ju lutemi të vendosni në subjekt pozicionin e punës për të cilin po aplikoni.

  Vetëm personat e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.

  GR Albania ju uron suksese!

  Dërgo CV

 • Arkitekt/e

  Shoqëria “GR Albania” sh.p.k, e profilizuar në projektimin industrial dhe energjetik, planifikimin urban dhe zgjidhjeve inxhinierike më bashkëkohore, kërkon të punësojë një Arkitekt/e me kohë të plotë.

  Përgjegjësitë kryesore te punës:

  • Projektimi i objekteve të ndryshme energjetike, industriale, turistike, rezidenciale, social-kulturore, administrative, etj. dhe detajimin e tyre në aplikacionet kompjuterike.
  • Hartimi i relacioneve të kërkuara teknike;
  • Bashkëpunimi me udhëheqësin e grupit, ekipin e projektimit si dhe me inxhinierët e disiplinave të ndryshme;
  • Përditësimi me legjislacionin e planifikimit dhe zhvillimit te territorit, legjislacionit sektorial për industrinë dhe energjetikën;
  • Negocimi dhe koordinimi i punës me kontraktorë dhe profesionistë të tjerë të nevojshëm gjatë hartimit apo zbatimit të projektit;

  Kërkesat për kualifikim:

  • Të ketë mbaruar studimet e larta për Arkitekturë;
  • Të ketë minimumi 2 vite eksperiencë si arkitekt, (preferohet të ketë punuar në projekte bashkëpunimi me studio te huaja apo projekte të financuara nga donatorë te huaj);
  • Të ketë njohuri të avancuara programet profesionale dhe te punojë ne 3D (Autodesk Autocad 2D & 3D, Autodesk 3D Max, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, Microsoft Office etj.); Përben avantazh përdorimi i programit Autodesk REVIT dhe/ose programeve te tjera te paketës BIM (si Graphisoft ArchiCAD etj.);
  • Të ketë eksperiencë në projektim;
  • Të ketë njohuri shumë të mira (profesionale) të gjuhës angleze.

  Të interesuarit të dërgojnë:

  1. CV, në gjuhën angleze, ku të theksojnë eksperiencën në projektim dhe aftësinë ne përdorimin e programeve profesionale të kërkuara;
  2. Portfolio me punët më të mira (mbi bazën e të cilit dhe bëhet vlerësimi profesional i aplikantëve).

  Aplikimet mund të dërgohen elektronike në adresën: burimetnjerezore@gralbania.com

  Afati i dërgimit të aplikimeve data 31.08.2020.

  Vetëm personat e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.

  GR Albania ju uron suksese!

  Dërgo CV

 • Jurist/e

  Shoqëria “GR Albania” sh.p.k, e profilizuar në konsulencë inxhinerike dhe mjedisore, projektimin industrial dhe energjetik, planifikimin urban dhe zgjidhjeve inxhinierike më bashkëkohore, me seli në Tiranë, kërkon të punësojë një (1) Jurist/e me kohë të plotë.

  Kërkesat që duhet të përmbushë aplikanti/aplikantja:

  1. Të ketë mbaruar arsimin e lartë për Drejtësi;
  2. Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë jo më pak se 5 vite;
  3. Të ketë njohuri shumë të mira të ligjeve në fuqi;
  4. Të ketë aftësi në mbarëvajtjen e të gjithë procedurave juridike;
  5. Të hartojë kontratat/marrëveshjet me objekte të ndryshme;
  6. Të ofrojë analizë dhe këshillim mbi çështje ligjore;
  7. Të ketë eksperiencë pune në fushën e prokurimeve publike dhe private;
  8. Të ketë njohuri shumë të mira në gjuhën angleze (e detyrueshme);
  9. Të njohë procedurat administrative;

  Kompania ofron kushte shumë të mira, ambient dinamik pune dhe mundësi për zhvillim profesional.

  Të interesuarit të dërgojnë CV të detajuar dhe një prezantim të shkurtër për veten në adresën etaraj@gralbania.com deri më 31/08/2020.

  Ju lutemi të vendosni në subjekt pozicionin e punës për të cilin po aplikoni!

  Vetëm personat e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.

  GR Albania ju uron suksese!

  Dërgo CV

 • Inxhinier Elektrik

  Shoqëria GR Albania sh.p.k, me seli në Tiranë, kërkon të punësojë 1 (një) Inxhinier Elektrik.

  Kërkesat që duhet të përmbushë aplikanti:

  1. Të jetë i/e diplomuar në Inxhinieri Elektrike;
  2. Të ketë minimumi 5 vjet eksperiencë pune;
  3. Të ketë njohuri të avancuara në AutoCAD 2D & 3D, paketën Office dhe të njohë shumë mirë programet e tjera inxhinierike;
  4. Preferohet te ketë njohuri profesionale në programet BIM (Building Information Modeling), Autodesk Revit MEP etj.;
  5. Preferohet të ketë eksperiencë në studio të tjera projektimi MEP;
  6. Të ketë njohje shumë të mira të normativave dhe standarteve për instalimet elektrike;
  7. Të ketë njohuri të profesionale të gjuhës angleze dhe të mundet të komunikojë lirshëm në anglisht, (pasi shoqëria përbehet nga një staf ndërkombëtar dhe klientët e shoqërisë janë kryesisht shoqëri të huaja);
  8. Të dijë të punojë në grup dhe të bashkëveprojë me kolegët si dhe të ketë aftësi organizimi dhe menaxheriale të projektit, përfshirë dhe aftësinë për të kryer disa punë njëkohësisht;
  9. Të jetë i/e aftë të menaxhojë disa procese njëkohësisht si dhe të jetë i/e aftë t’i përmbahet afateve;
  10. Të jetë i/e aftë të mësojë dhe aplikoje programe inxhinierike të modelimit dhe llogaritjeve;
  11. Të ketë komunikim dhe sjellje etike;
  12. Të zotëroje leje drejtimi kategoria B.

  Detyrat e punës që do të përmbushë:

  1. Harton projekte elektrike (kryesisht projekte industriale);
  2. Harton projekte të linjave të tensionit të larte;
  3. Harton projekte elektrike për impiante prodhues te energjisë elektrike;
  4. Rishikon & rivlerëson nga ana teknike projektet e realizuara nga të tretë;
  5. Planifikon mënyrën e realizimit të detyrave që i janë ngarkuar;
  6. Vizaton në AutoCAD (dhe/ose ne programe te tjera MEP) projekte elektrike si dhe përshtat projekte të tjera teknike;
  7. Përgatit relacione elektrike si dhe përgatit specifikimet teknike dhe preventivat për projektet elektrike;
  8. Llogarit dhe dimensionon sisteme të ndryshme elektrike;
  9. Përgatit dhe organizon te gjitha projektet e reja dhe/ose modifikon me eprorin;
  10. Identifikon risqet kryesore në realizimin e objektivave që i janë ngarkuar dhe i raporton ato te eprori dhe/ose te stafi drejtues i shoqërisë.
  11. Raporton dhe informon në vazhdimësi te eprori dhe/ose te stafi drejtues i shoqërisë, mbi rezultatet e detyrave të ngarkuara, si dhe problematikat e ndeshura;
  12. Propozon dhe udhëzon përmirësimin e procedurave me qëllim rritjen e efiçencës në punë;
  13. Përgatit, propozon zgjidhje me stafin e inxhiniereve për projektet në ngarkim;
  14. Realizon detyrat e ngarkuara në kohë dhe me cilësi të lartë, konform rregullave dhe procedurave të përcaktuara të kompanisë;
  15. Zbaton me korrektësi rregullat e etikës dhe disiplinës në punë;
  16. Ruan konfidencialitetin e të gjitha materialeve të klasifikuara si të tilla;
  17. Kontribuon me njohuritë dhe eksperiencën personale në hartimin e projekteve si dhe në vendimmarrjet e shoqërisë;
  18. Përgatit prezantimin e projekteve në PowerPoint dhe ndjek takimet e kërkuara me institucionet dhe klientin.
  19. Realizon detyra të tjera që i ngarkohen.

  Kompania ofron kushte shumë të mira pune dhe mundësi për zhvillim profesional.

  Të interesuarit të dërgojnë:

  1. CV të detajuar;
  2. Letër motivimi;
  3. Diploma në Inxhinieri Elektrike;
  4. Çertifikata të trajnimeve ose specializimeve pasuniversitare (nëse ka);
  5. Portfolio me punët më të mira (nëse ka).

  në adresën burimetnjerezore@gralbania.com deri më  5/10/2019

  Ju lutemi të vendosni në subjekt pozicionin e punës për të cilin po aplikoni.

  Vetëm personat e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.

   

  Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 , date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

   

  GR Albania ju uron suksese!

  Dërgo CV

 • Inxhinier Mekanik

  Shoqëria GR Albania sh.p.k, me seli në Tiranë, kërkon të punësojë 1 (një) Inxhinier Mekanik.

  Kërkesat që duhet të përmbushë aplikanti:

  1. Të jetë i/e diplomuar në Inxhinieri Mekanike;
  2. Të ketë minimumi 5 vjet eksperiencë pune;
  3. Të ketë njohuri të avancuara në AutoCAD 2D & 3D, paketën Office dhe të njohë shumë mirë programet e tjera inxhinierike;
  4. Preferohet te ketë njohuri profesionale në programet BIM (Building Information Modeling), Autodesk Revit MEP etj.;
  5. Preferohet të ketë eksperiencë në studio të tjera projektimi MEP;
  6. Të ketë njohje shumë të mira të normativave dhe standarteve për instalimet HVAC dhe mekanike;
  7. Të ketë njohuri të profesionale të gjuhës angleze dhe të mundet të komunikojë lirshëm në anglisht, (pasi shoqëria përbehet nga një staf ndërkombëtar dhe klientët e shoqërisë janë kryesisht shoqëri të huaja);
  8. Të dijë të punojë në grup dhe të bashkëveprojë me kolegët si dhe të ketë aftësi organizimi dhe menaxheriale të projektit, përfshirë dhe aftësinë për të kryer disa punë njëkohësisht;
  9. Të jetë i/e aftë të menaxhojë disa procese njëkohësisht si dhe të jetë i/e aftë t’i përmbahet afateve;
  10. Të jetë i/e aftë të mësojë dhe aplikoje programe inxhinierike të modelimit dhe llogaritjeve;
  11. Të ketë komunikim dhe sjellje etike;
  12. Të zotëroje leje drejtimi kategoria B.

  Detyrat e punës që do të përmbushë:

  1. Harton projekte mekanike dhe teknologjike (kryesisht projekte industriale);
  2. Harton projekte të instalimeve HVAC;
  3. Harton projekte te instalimeve MNZ;
  4. Harton projekte mekanike për impiante prodhues, përpunues, transportues dhe depozitimi (kryesisht për hidrokarbure);
  5. Rishikon & rivlerëson nga ana teknike projektet e realizuara nga të tretë;
  6. Planifikon mënyrën e realizimit të detyrave që i janë ngarkuar;
  7. Vizaton në AutoCAD (dhe/ose ne programe te tjera MEP) projekte mekanike si dhe përshtat projekte të tjera teknike;
  8. Përgatit relacione mekanike si dhe përgatit specifikimet teknike dhe preventivat për projektet mekanike;
  9. Llogarit dhe dimensionon sisteme të ndryshme mekanike;
  10. Përgatit dhe organizon te gjitha projektet e reja dhe/ose modifikon me eprorin;
  11. Identifikon risqet kryesore në realizimin e objektivave që i janë ngarkuar dhe i raporton ato te eprori dhe/ose te stafi drejtues i shoqërisë.
  12. Raporton dhe informon në vazhdimësi te eprori dhe/ose te stafi drejtues i shoqërisë, mbi rezultatet e detyrave të ngarkuara, si dhe problematikat e ndeshura;
  13. Propozon dhe udhëzon përmirësimin e procedurave me qëllim rritjen e efiçencës në punë;
  14. Përgatit, propozon zgjidhje me stafin e inxhiniereve për projektet në ngarkim;
  15. Realizon detyrat e ngarkuara në kohë dhe me cilësi të lartë, konform rregullave dhe procedurave të përcaktuara të kompanisë;
  16. Zbaton me korrektësi rregullat e etikës dhe disiplinës në punë;
  17. Ruan konfidencialitetin e të gjitha materialeve të klasifikuara si të tilla;
  18. Kontribuon me njohuritë dhe eksperiencën personale në hartimin e projekteve si dhe në vendimmarrjet e shoqërisë;
  19. Përgatit prezantimin e projekteve në PowerPoint dhe ndjek takimet e kërkuara me institucionet dhe klientin.
  20. Realizon detyra të tjera që i ngarkohen.

  Kompania ofron kushte shumë të mira pune dhe mundësi për zhvillim profesional.

  Të interesuarit të dërgojnë:

  1. CV të detajuar;
  2. Letër motivimi;
  3. Diploma në Inxhinieri Mekanike;
  4. Çertifikata të trajnimeve ose specializimeve pasuniversitare (nëse ka);
  5. Portfolio me punët më të mira (nëse ka).

  në adresën burimetnjerezore@gralbania.com deri më  5/10/2019

  Ju lutemi të vendosni në subjekt pozicionin e punës për të cilin po aplikoni.

  Vetëm personat e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.

   

  Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 , date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

   

  GR Albania ju uron suksese!

  Dërgo CV

 • Menaxhues I Sistemeve të Informacionit (IT/Programues)

  Kompania GR Albania shpk, Planning and Environmental Consulting, me seli në Tiranë, kërkon të punësojë një (1) Menaxher Të Sistemeve të Informacionit.

  Kërkesat që duhet të përmbushë aplikanti/aplikantja:

  1. Të ketë mbaruar studimet në një nga degët: Informatikë/ Informatikë Ekonomike/ Inxhinieri Informatike/ Shkenca Kompjuterike/ Teknologji Informacioni
  2. Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 5 vjet
  3. Të ketë njohuri shumë të mira në menaxhimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve/rrjetave hardware dhe të sistemeve software.
  4. Të dijë të implementoj,konfiguroj dhe menaxhoj sisteme të reja të informacionit (programim)
  5. Të dijë të implementoj elementet e sigurisë së informacionit
  6. Të dijë të komunikojë rrjedhshëm në gjuhën angleze (e detyrueshme).

  Kompania ofron kushte shumë të mira pune, pagë konkurruese dhe mundësi për zhvillim profesional.

  Të interesuarit të dërgojnë aplikimin e tyre së bashku me një CV të detajuar
  në adresën burimetnjerezore@gralbania.com deri më 30.04.2019

  Ju lutemi të vendosni në subjekt pozicionin e punës për të cilin po aplikoni.

  Vetëm personat e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen

  Dërgo CV

 • Business Development Manager

  GR Albania seeks to fill a position for Business Development Manager (BDM) to lead a dynamic and motivated team of professionals of different fields of expertise to open new business opportunities in international and local markets.

  Responsibilities: 
  Leadership, coordination and monitoring of business development processes, starting with follow up market opportunities and project identification, maintain relationships with potential customers, preparation of proposals up to the successful finalization of contracts.

  Requirements: 

  • Academic degree (at least MSc), engineering, law, economics, and master degree preferable in management and administration.
  • 10 years overall working experience out of which at least 5 years relevant experience with international and public procurement, international contracting and contract administration.
  • Candidates must demonstrate that they have great management & communication skills, business oriented, ability in writing reports, fluent writing and spoken English. Ability to use management software shall be an advantage.

  Compensation Package: Fixed salary and performance based compensation.

  The interested candidates should send their CV at the email address: burimetnjerezore@gralbania.com

  We wish you good luck on your application!

  Dërgo CV

 • Topograf/e

  GR Albania shpk kërkon të punësojë dy (2) Topograf/e

  Kërkesat që duhet të përmbushë aplikanti/aplikantja:

  1. Të ketë mbaruar studimet në Inxhinieri Ndërtimi, Dega “Gjeodezi”
  2. Të ketë njohuri të avancuara në programet kompjuterike si Gis, Arc Gis, Web Gis etj.
  3. Të ketë njohuri të mira të instrumentave Total Station dhe GPS
  4. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze
  5. Të ketë minimumi 10 vite eksperiencë pune në këtë fushë

  Detyrat e punës që do të përmbushë:

  1. Matje dhe rilevime në terren,
  2. Mbledhje dhe përpunim të dhënash

  Kompania ofron kushte shumë të mira pune dhe mundësi për zhvillim profesional.

  Të interesuarit të dërgojnë:

  1. CV të detajuar
  2. Portfolio me punët më të mira (nëse ka)

  në adresën burimetnjerezore@gralbania.com deri më 30.12.2018

  Ju lutemi të vendosni në subjekt pozicionin e punës për të cilin po aplikoni.

  Vetëm personat e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.

  GR Albania ju uron suksese!

  Dërgo CV

 • Koordinator/e i Sigurimit Teknik

  Kompania GR Albania shpk, Planning and Environmental Consulting, me seli në Tiranë, kërkon të punësojë një (1) Koordinator/e të Sigurimit Teknik.

  Kërkesat që duhet të përmbushë aplikanti/aplikantja:

  1. Të ketë mbaruar studimet në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit
  2. Të ketë Çertifikatën e Koordinatorit të Sigurisë (çertifikatat NEBOSH/IOSH përbëjnë avantazh)
  3. Preferohet të ketë punuar në pozicion supervizues
  4. Të ketë minimumi 5 vite eksperiencë pune në këtë fushë

  Kompania ofron kushte shumë të mira pune dhe mundësi për zhvillim profesional.

  Të interesuarit të dërgojnë aplikimin e tyre së bashku me një CV të detajuar në adresën burimetnjerezore@gralbania.com deri më 30.12.2018

  Ju lutemi të vendosni në subjekt pozicionin e punës për të cilin po aplikoni.

  Vetëm personat e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.

  GR Albania ju uron suksese!

  Dërgo CV

×
Ngarkoni CV-në tuaj.
Ne do ju kontaktojmë së shpejti dhe do ju japim një përgjigje.