Projektim i Detajuar i Infrastrukturës dhe Objekteve për Zhvillimin dhe Prodhimin e Hidrokarbureve në Visokë
Lloji dhe Fushëveprimi i Shërbimeve të Ofruara
 • Programi dhe Plani i Punës
 • Verifikimi i Preventivit Total
 • Projektimi Final
 • Projektimi i Detajuar
 • Llogaritje Hidraulike
 • Llogaritje Statike
 • Llogaritje Dinamike
 • Llogaritje të Ripërforcimit
 • Analiza të Depërtimit
 • Analiza të stabilitetit
 • Llogaritje Elektrike
 • Plan Biznesi
 • Monitorime Topografike
 • Projektim i Projektit të Mbrojtjes ndaj Zjarrit
 • Studim i Inxhinierimit Gjeologjik
 • Studime Mjedisore
 • Vlerësim Mjedisor Strategjik
 • Testime Laboratorike
 • Studime Arkeologjike
 • Studime Hidrologjike
 • Menaxhimi i Urdhër Ndryshimit
 • Lëshimi i çertifikatave për situacionin pjesor të pagesave
 • Rishikim i Analizës së Ndikimit në Mjedis
 • Supervizim i ndërtimeve
 • Supervizim i testimit të materialeve në laborator
 • Miratimi i projektit të realizuar
 • Projektimi dhe inxhinierimi i Sistemit të Tubacioneve
 • Analiza Strukturore dhe të Dështimit
 • Rishikimi i Projektimit dhe Inxhinierimit Mekanik
 • Zbulimi dhe Vlerësimi i itenerarit
 • Laboratori dhe programe të testimeve ciklike
 • Inxhinierim bazik dhe i detajuar
 • Software për simulimin dhe operimin e tubacioneve
 • Prokurim
 • Menaxhimi i Konstruksionit
 • Start-up dhe Autorizim i fillimit të punimeve
 • Mirëmbajtje dhe optimizim i operimit të tubacioneve
 • Trajnime dhe suport për operacionet
 • Stacionet metrike
 • Objekte të largëta të energjisë
 • Stacione të pompave dhe kompresorëve
 • Sistemet e transmetimit të naftës dhe gazit
 • Objekte të depozitimit të mbi tokë
 • Sistemet e shpërndarjes së polimereve
Jeni të interesuar për një kuotë, ose keni ndonjë pyetje specifike lidhur me projektin tuaj në të cilin ne mund të ndikojmë pozitivisht? Ndihuni të lirë të përdorni formularin tonë të kontaktit ose të na kontaktoni përmes mediave tona sociale. Do ju kthejmë përgjigje brenda 48 orëve.
Na Kontaktoni
Suksesi i biznesit tonë është themeluar mbi përkushtimin ndaj vlerave të caktuara:
Njerëzit

Ekspertiza, pasioni dhe lidershipi i njerëzve tanë të talentuar bëjnë të mundur suksesin tonë. Ne respektojmë dhe inkurajojmë idetë, diversitetin dhe kulturën e punonjësve tanë.

Klientët

Ne jemi të përkushtuar ndaj klientëve tanë dhe vendosjes së një standardi në industri për shërbime dhe oferta. Ne marrim përgjegjësi për zgjidhjen e problemeve të klientëve tanë dhe për parashikimin e mundësive të reja.

Ekselenca

Ne besojmë në ofrimin e ekselencës së palëkundur në çdo gjë që bëjmë.

Integriteti

Ne ruajmë gjithmonë përkushtimin tonë ndaj sjelljes në mënyrë etike dhe me integritet në çdo gjë që bëjmë çdo ditë të vitit.

Siguria

Ne jemi një kompani që vendos sigurinë të parën. Ne jemi të gjithë përgjegjës për të mbajtur veten dhe kolegët të sigurtë dhe për të ofruar punë të sigurtë ndaj klientëve tanë.

Inovacioni

Ne e diferencojmë kompaninë tonë duke sfiduar veten për të zbuluar rrugë të reja dhe më të mira për ofrimin e ekspertizës sonë nëpërmjet zgjidhjeve inovatore që i lejojnë çdo klienti të realizojë vizionin e tij.