Studime Fizibiliteti për Ndërtimin e HEC-eve mbi Lumin Shalë
Lloji dhe Fushëveprimi i Shërbimeve të Ofruara
 • Analiza e Përshkrimit të Projektit dhe specifikimi i pikave kyçe të projektit.
 • Raporti Hidrologjik
 • Raporti Sedimentar
 • Studim dhe Raportim Sizmiologjik
 • Shpimi i Puseve dhe Marrja e Mostrave
 • Raport Gjeologjik dhe Gjeoteknik
 • Raportet dhe Lejet e Depozitimit
 • Projektim i Lidhjes së Rrjetit
 • Studim dhe Leje për Depozitimin e Materialeve dhe Eksplozivëve
 • Raport Agregat dhe Leje për Guroren
 • Projektim Final
 • Projektim i Detajuar
 • Llogaritje Hidraulike
 • Llogaritje Statike
 • Llogaritje të Përforcimit
 • Analiza të Kullimit
 • Analiza të Stabilitetit
 • Llogaritje Tunel/Kanal
 • Llogaritje të Portave të Ujit
 • Llogaritje të Mbingarkesës
 • Llogaritje Dinamike
Jeni të interesuar për një kuotë, ose keni ndonjë pyetje specifike lidhur me projektin tuaj në të cilin ne mund të ndikojmë pozitivisht? Ndihuni të lirë të përdorni formularin tonë të kontaktit ose të na kontaktoni përmes mediave tona sociale. Do ju kthejmë përgjigje brenda 48 orëve.
Na Kontaktoni
Suksesi i biznesit tonë është themeluar mbi përkushtimin ndaj vlerave të caktuara:
Njerëzit

Ekspertiza, pasioni dhe lidershipi i njerëzve tanë të talentuar bëjnë të mundur suksesin tonë. Ne respektojmë dhe inkurajojmë idetë, diversitetin dhe kulturën e punonjësve tanë.

Klientët

Ne jemi të përkushtuar ndaj klientëve tanë dhe vendosjes së një standardi në industri për shërbime dhe oferta. Ne marrim përgjegjësi për zgjidhjen e problemeve të klientëve tanë dhe për parashikimin e mundësive të reja.

Ekselenca

Ne besojmë në ofrimin e ekselencës së palëkundur në çdo gjë që bëjmë.

Integriteti

Ne ruajmë gjithmonë përkushtimin tonë ndaj sjelljes në mënyrë etike dhe me integritet në çdo gjë që bëjmë çdo ditë të vitit.

Siguria

Ne jemi një kompani që vendos sigurinë të parën. Ne jemi të gjithë përgjegjës për të mbajtur veten dhe kolegët të sigurtë dhe për të ofruar punë të sigurtë ndaj klientëve tanë.

Inovacioni

Ne e diferencojmë kompaninë tonë duke sfiduar veten për të zbuluar rrugë të reja dhe më të mira për ofrimin e ekspertizës sonë nëpërmjet zgjidhjeve inovatore që i lejojnë çdo klienti të realizojë vizionin e tij.