Bujqësia

Skema e Ujitjes Janjar & Mursi shtrihet në Bashkitë e Konispol & Finiq që mbulojnë një sipërfaqe bujqësore prej 5500 ha. Bashkitë janë të vendosura në skajin jugor të vendit. Skema e ujitjes Janjar dhe Mursi përbëhet nga: i) Rezervuari Janjar përfshirë digën dhe 22 km të kanalit kryesor ujitës të Janjarit; ii) Rezervuari Mursi […]

Lexo më Shumë

Pjesa më e madhe e infrastrukturës së Ujitëse dhe Kulluese në Shqipëri është degraduar për shkak të neglizhencës përgjatë viteve. Dobësitë kryesore në sektorin e Ujitjes dhe Kullimit përfshijnë: (i) shërbim i dobët i ofruar në këtë sektor (ii) kushte të dobëta të infrasktrukturës, me shumë kanale dhe stacione pompash të cilat nuk janë më […]

Lexo më Shumë

Konsulenti Supervizues është ngarkuar me detyrën për të mbikëqyrur punimet rehabilituese dhe për të ndjekur periudhën prej një viti të përgjegjësisë ndaj defekteve. 11 digat ujitëse kanë karakteristikat e mëposhtme: Diga Murriz (L 17 m, GJ 3,570 m, kapaciteti 66×106 m3, hapësira e ujitjes 420 km2) Diga Kurjan (L 17 m, GJ 540 m, kapaciteti […]

Lexo më Shumë
Jeni të interesuar për një kuotë, ose keni ndonjë pyetje specifike lidhur me projektin tuaj në të cilin ne mund të ndikojmë pozitivisht? Ndihuni të lirë të përdorni formularin tonë të kontaktit ose të na kontaktoni përmes mediave tona sociale. Do ju kthejmë përgjigje brenda 48 orëve.
Na Kontaktoni
Suksesi i biznesit tonë është themeluar mbi përkushtimin ndaj vlerave të caktuara:
Njerëzit

Ekspertiza, pasioni dhe lidershipi i njerëzve tanë të talentuar bëjnë të mundur suksesin tonë. Ne respektojmë dhe inkurajojmë idetë, diversitetin dhe kulturën e punonjësve tanë.

Klientët

Ne jemi të përkushtuar ndaj klientëve tanë dhe vendosjes së një standardi në industri për shërbime dhe oferta. Ne marrim përgjegjësi për zgjidhjen e problemeve të klientëve tanë dhe për parashikimin e mundësive të reja.

Ekselenca

Ne besojmë në ofrimin e ekselencës së palëkundur në çdo gjë që bëjmë.

Integriteti

Ne ruajmë gjithmonë përkushtimin tonë ndaj sjelljes në mënyrë etike dhe me integritet në çdo gjë që bëjmë çdo ditë të vitit.

Siguria

Ne jemi një kompani që vendos sigurinë të parën. Ne jemi të gjithë përgjegjës për të mbajtur veten dhe kolegët të sigurtë dhe për të ofruar punë të sigurtë ndaj klientëve tanë.

Inovacioni

Ne e diferencojmë kompaninë tonë duke sfiduar veten për të zbuluar rrugë të reja dhe më të mira për ofrimin e ekspertizës sonë nëpërmjet zgjidhjeve inovatore që i lejojnë çdo klienti të realizojë vizionin e tij.